Articles

Arhivarea fizica si etapele acesteia

În urma activității unei companii sau a unei instituții publice, cu timpul se adună foarte multe documente iar acestea ajung să ocupe mult spațiu, astfel că informația devine din ce în ce mai greu de accesat. Serviciile de arhivare fizică oferă soluția pentru organizarea arhivelor de documente a companiilor și facilitează accesul acestora.

Etapele organizării procesului de arhivare fizică sunt: fondarea, întocmirea nomenclatorului, ordonarea documentelor, inventarierea, selecționarea și distrugerea documentelor.

Fondarea, întocmirea nomenclatorului și ordonarea documentelor se efectuează conform planului metodic de lucru întocmit în funcție de organigrama instituției, sunt efectuate conform termenelor de păstrare și al tipului de documente și implică schema de ordonare cronologică și alfabetică. Inventarierea se execută în funcție de criteriile stabilite prin nomenclatorul arhivistic, selecționarea se aplică ținând cont de termenele de păstrare și departamentele creatorului iar distrugerea documentelor este absolut confidențială și se realizează doar cu acordul beneficiarului.

Pentru detalii despre arhivarea profesională a documentelor apelează cu încredere numărul de telefon +40 726 663 179 sau +40 765 459 770.